Przejdź do treści

Dobry pomysł to beztroskie i spokojne wakacje.

Nasze podróże to nasze plany i marzenia. Bardzo często myślimy o beztroskim wypoczynku na kilka lat wcześniej układając w myślach kolejne miejsca, które chcielibyśmy zobaczyć. Podróże w XXI w. dla zdecydowanej większości osób stały się dobrem pierwszej potrzeby. Chcemy wypoczywać, odwiedzać nowe kraje, cieszyć się słońcem na najpiękniejszych plażach. Szukamy swego miejsca na ziemi. Podróże kształcą – to fakt. Nawet krótki wypad na weekend czy w góry, czy do europejskiej stolicy na tzw. city break pozwala nam na wytchnienie i naładowanie baterii do dalszej pracy i planów. Pracujemy i zarabiamy dlatego potrzebne są nam marzenia i jeszcze lepiej aby udało się je spełnić!:) Często do realizacji marzeń zwłaszcza tych podróżniczych potrzebne są pieniądze i to ich ilość a w zasadzie budżet przybliża nas do planowania urlopu. Dzisiaj podróże mogą być tańsze i droższe i są dostępne dla każdego. Granice otwarte, dobrze rozwinięty transport, i nasza ciekawość dzielą nas tylko od rezerwacji wakacji, które tyko i wyłącznie kojarzą nam się z wypoczynkiem. Udajemy się do biura podróżą. Dzięki poradom i doświadczeniu konsultantów turystycznych z setek ofert możemy wybrać tą najbardziej nam odpowiednią pod wieloma względami. Które oferty okażą się lepsze i ciekawsze to już subiektywne odczucie pojawiające się po odbyciu podróży. Dobrzy doradcy wakacyjni to specjaliści w swoim fachu – powinni doradzić tylko te najlepsze hotele, wycieczki czy miejsca. Na cenę podróży składa się wiele czynników np. miejsce, rodzaj transportu, standard hotelu, długość podróży. Jednak najważniejszą czynnikiem dla samego turysty powinna być nie cena składowych ale wartość takiej podróży. Wartość oferty powinniśmy tutaj opisywać jak sumę realizacji naszych planów i oczekiwań, które znalazły odzwierciedlenie w miejscu odbycia podróży – to wszystko składa się na nasze zadowolenie. Mamy pieniądze, wybraliśmy ofertę, dokonaliśmy rezerwacji, zapłaciliśmy za realizację naszych marzeń. Czy możemy czuć się bezpiecznie skoro powierzyliśmy małe lub duże sumy organizatorowi turystyki?

„Oczywiście, że TAK ! Stwierdzenie, że coś jest pewne jak w banku w turystyce ma także swoje podstawowe i ogromne znaczenie. Dzisiejsze systemy prawne i wiążące się z tym zasady działalności biur podróży i wszystkich organizatorów turystyki powodują, iż te firmy są tak bezpieczne i ubezpieczone jak pieniądze w banku. Można tutaj stwierdzić, że wiele powszechnych gałęzi gospodarki nie jest tak zabezpieczonych jak właśnie turystyka i pieniądze klientów tej branży.”

– odpowiada Przemysław Buryan, właściciel biura podróży Ideal Travel s.c. w Poznaniu.

Patrząc na stan prawny obowiązujący w styczniu 2020 r. w Polsce (oraz także w Unii Europejskiej) możemy wyróżnić aż cztery filary bezpieczeństwa biur podróży, które zostały uregulowane prawem krajowym i prawem UE. Należą do nich następujące obowiązki:

 • gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, lub
 • zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, lub
 • zawarcie umowy o turystyczny rachunek powierniczy i przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli przedsiębiorca wykonuje usługi turystyczne lub ułatwia nabywanie powiązanych usług turystycznych wyłącznie na terenie polski, oraz
 • obowiązkowe dokonywanie w należnej wysokości terminowych wpłat składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Każdy organizator podróży np. biuro turystyczne musi stosować się do powyższych obowiązkowych filarów bezpieczeństwa. Gwarancje ubezpieczeniowe, bankowe, czy turystyczne rachunki powiernicze są zabezpieczeniem oferowanym tylko i wyłącznie przez powszechne towarzystwa ubezpieczeniowe oraz banki komercyjne lub państwowe. Obie instytucje same podlegają wg przepisów prawa pod np. BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) lub UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Wysokość sum ubezpieczeń gwarancyjnych uzależniona jest np. od następujących czynników:

 • rodzaj działalności – turystyka krajowa i/lub zagraniczna
 • sposób i czas pobierania wpłat na realizację usług turystycznych
 • wysokość obrotów danego biura podróży – bilans przychodów

Nad kontrolą poprawności i realizacji tych zabezpieczeń pieczę sprawują Urzędy Marszałkowskie.

Najbardziej ciekawym filarem ubezpieczenia działalności jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który jest połączony z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym Wysokość składek wpłacanych przez biuro podróży uzależniona jest od kraju, w którym będzie odbywała się impreza turystyczna lub powiązana usługa turystyczna oraz od środka transportu, za pośrednictwem którego podróżni będą się przemieszczać do i z miejsca realizacji usług turystycznych. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz wyczerpania zabezpieczenia finansowego, w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych będzie działał na rzecz zabezpieczenia należności klientów. Zarówno gwarancje ubezpieczeniowe lub bankowe oraz w następnej kolejności TFG odpowiadają za:

 • koszty kontynuacji imprezy turystycznej lub koszty powrotu do kraju,
 • zwrot wpłat za imprezę turystyczną lub każdą zapłaconą usługę,
 • zwrot wpłaty za tą część imprezy turystycznej lub za każdą opłaconą usługę, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora.

Podsumowując powyższe informacje może być pewni, że powierzenie organizacji wakacji biurom podróży (w tym naszych pieniędzy) jest bardzo bezpieczne – jak w banku. Warto podkreślić to o czym zapominają turyści indywidualni tzn. organizujący wakacje na własną rękę, że w przypadku problemów z wykupionymi przez nich usługami (hotele, transport lotniczy, autokar i inne usługi) lub w przypadku sytuacji nadzwyczajnych nie mogą oni korzystać z przywilejów klientów biur podróży i co dalej idzie nie mogą liczyć na gwarancję pomocy „ściągnięcia” turysty do kraju lub zwrotu wpłaconych należności. Spokój na wakacjach to podstawowa cecha do dobrego wypoczynku! ?

Przydatne akty prawne regulujące bezpieczeństwo turystów:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002508

 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361

 • Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001334

 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002465

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015L2302